હૈયાનો હાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયાનો હાર

  • 1

    અતિપ્રિય.