હૈયાનું સૂનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયાનું સૂનું

  • 1

    હૈયાસૂનું; હૈયાફટું; મૂઢ.

  • 2

    નિષ્ઠુર; નિર્દય.