હૈયામાં અંગારા ઊઠવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયામાં અંગારા ઊઠવા

  • 1

    અંતરમાં તીવ્ર વેદના થવી; કાળજું બળવું.