હૈયામાં કોતરી રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયામાં કોતરી રાખવું

  • 1

    બરાબર યાદ રાખવું.