હૈયામાં ગજની કાતી હોવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયામાં ગજની કાતી હોવી

  • 1

    છૂપું વેર ધરાવવું; હૈયામાં ભારે કપટ હોવું.