હૈયામાં લખી રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયામાં લખી રાખવું

  • 1

    બરાબર યાદ રાખવું.