હૈયા ઉપર રાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયા ઉપર રાખવું

  • 1

    ખૂબ સંભાળ લેવી; વહાલથી પાળવું.