હૈયું કઠણ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયું કઠણ કરવું

  • 1

    દુઃખની અસર મન પર ન થવા દેતાં તેને દૃઢ કરવું.