હૈયું કહ્યું ના કરે એવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયું કહ્યું ના કરે એવું

  • 1

    ન મનાય એવું; ખૂબ આશ્ચર્યકારક.