હૈયું ટાઢું હિમ હોવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયું ટાઢું હિમ હોવું

  • 1

    નિરાંત હોવી.