હૈયે ધરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયે ધરવું

  • 1

    મનમાં ઉતારવું; બરાબર લક્ષમાં લેવું.