હૈયું ફૂટી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયું ફૂટી જવું

  • 1

    અક્કલ બહેર મારી જવી; ગમ ન પડવી.