હૈયે હાથ મુકાવવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયે હાથ મુકાવવો

  • 1

    હિંમત રાખવાનું કહેવું.