હૈયે હાથ રહેવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયે હાથ રહેવો

  • 1

    ધીરજ રહેવી.