હૈયે હાથ રાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હૈયે હાથ રાખવો

  • 1

    ધીરજ રાખવી.