ગુજરાતી

માં હરની 10 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હરું1હૂર2હૅર3હેરુ4હર5હેર6હેરું7હર8હેર9હેરું10

હરું1

વિશેષણ

 • 1

  લીલું.

 • 2

  રુચિ પેદા કરે તેવા સ્વાદનું.

ગુજરાતી

માં હરની 10 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હરું1હૂર2હૅર3હેરુ4હર5હેર6હેરું7હર8હેર9હેરું10

હૂર2

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  સ્વર્ગની સુંદરી; અપ્સરા.

મૂળ

फा.

ગુજરાતી

માં હરની 10 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હરું1હૂર2હૅર3હેરુ4હર5હેર6હેરું7હર8હેર9હેરું10

હૅર3

પુંલિંગ બહુવયન​

 • 1

  વાળ; કેશ.

મૂળ

इं.

ગુજરાતી

માં હરની 10 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હરું1હૂર2હૅર3હેરુ4હર5હેર6હેરું7હર8હેર9હેરું10

હેરુ4

પુંલિંગ

 • 1

  જાસૂસ; બાતમીદાર.

મૂળ

જુઓ હેરક

ક્રિયાવિશેષણ

 • 1

  અહીં.

મૂળ

प्रा. हरिअ ( सं. हरितं)

ગુજરાતી

માં હરની 10 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હરું1હૂર2હૅર3હેરુ4હર5હેર6હેરું7હર8હેર9હેરું10

હર5

વિશેષણ

 • 1

  દરેક; પ્રત્યેક; હરેક (પ્રાયઃસમાસમાં).

મૂળ

फा.

ગુજરાતી

માં હરની 10 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હરું1હૂર2હૅર3હેરુ4હર5હેર6હેરું7હર8હેર9હેરું10

હેર6

સ્ત્રીલિંગ

કાઠિયાવાડી
 • 1

  કાઠિયાવાડી મદદ; સહાય.

ગુજરાતી

માં હરની 10 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હરું1હૂર2હૅર3હેરુ4હર5હેર6હેરું7હર8હેર9હેરું10

હેરું7

વિશેષણ

 • 1

  મદદગાર.

ગુજરાતી

માં હરની 10 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હરું1હૂર2હૅર3હેરુ4હર5હેર6હેરું7હર8હેર9હેરું10

હર8

પુંલિંગ

 • 1

  શંકર; મહાદેવ.

ગુજરાતી

માં હરની 10 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હરું1હૂર2હૅર3હેરુ4હર5હેર6હેરું7હર8હેર9હેરું10

હેર9

પુંલિંગ

 • 1

  બાતમીદાર; જાસૂસ; હેરનાર.

મૂળ

જુઓ હેરવું

ગુજરાતી

માં હરની 10 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હરું1હૂર2હૅર3હેરુ4હર5હેર6હેરું7હર8હેર9હેરું10

હેરું10

નપુંસક લિંગ

 • 1

  હેરિયું; છાનુંમાનું જોવું તે.

 • 2

  બાકામાંથી પડતું સૂર્યનું કિરણ.

 • 3

  મદદ; સહાય.

વિશેષણ

 • 1

  હરનાર; લેનાર (સમાસને છેડે) ઉદા૰ મનોહર.

મૂળ

सं.