હરખ પદૂડું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હરખ પદૂડું

વિશેષણ

  • 1

    અતિ ઉત્સાહી.