ગુજરાતી

માં હરમતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હરમત1હુરમત2

હરમત1

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    પ્રતિષ્ઠા; આબરૂ.

મૂળ

अ. हुरमत

ગુજરાતી

માં હરમતની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હરમત1હુરમત2

હુરમત2

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શાખ; આબરૂ.

મૂળ

अ.