હરસ દૂઝવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હરસ દૂઝવા

  • 1

    હરસથી લોહી પડવું.