હરાજમાં જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હરાજમાં જવું

  • 1

    હરાજ થવું; હરાજીમાં વેચાવું.