હરાજ બોલાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હરાજ બોલાવવી

  • 1

    હરાજી કરવી; હરાજ કરવું.