હરામખોર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હરામખોર

વિશેષણ

  • 1

    હરામનું ખાવા ઇચ્છનારું.

  • 2

    કૃતધ્ની.

  • 3

    બદમાસ.