હરામના પૈસા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હરામના પૈસા

  • 1

    પારકાનો અન્યાયથી મેળવેલો માલ કે પૈસા.