હરામની ઓલાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હરામની ઓલાદ

  • 1

    હરામખોર શઠ માણસ (ગાળ).