હરામનો માલ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હરામનો માલ

  • 1

    પારકાનો અન્યાયથી મેળવેલો માલ કે પૈસા.