હરામનું ખોળિયું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હરામનું ખોળિયું

  • 1

    હરામખોર શઠ માણસ (ગાળ).