હરામ હાડકાંનું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હરામ હાડકાંનું

  • 1

    કામચોર; આળસુ.