હરાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હરાર

અવ્યય

  • 1

    કાઠિયાવાડી ધરાર; નક્કી; અવશ્ય.

  • 2

    હંમેશાં; ઠેઠ સુધી (ચ.).