ગુજરાતી માં હરિદાસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હરિદાસ1હરિદાસ2

હરિદાસ1

પુંલિંગ

  • 1

    હરદાસ; એક પ્રકારનો હરિકથા કરનાર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં હરિદાસની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હરિદાસ1હરિદાસ2

હરિદાસ2

પુંલિંગ

  • 1

    એક પ્રકારનો હરિકથા કરનાર.

મૂળ

હરિ+દાસ; સર૰ म.