હેરિયાં હેરવાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હેરિયાં હેરવાં

  • 1

    છાનુંમાનું જોવું.

  • 2

    બીજાનાં છિદ્ર જોવાં.