હરોળમાં ઊભું રહેવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હરોળમાં ઊભું રહેવું

  • 1

    બરાબરી કે સ્પર્ધા કરવી.