હેલડ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હેલડ

વિશેષણ

પદ્યમાં વપરાતો
  • 1

    પદ્યમાં વપરાતો અલ્લડ; નાદાન.