હુલ્લડી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હુલ્લડી

  • 1

    હુલ્લડખોર; બંડખોર; તોફાની.