હલાલ કરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હલાલ કરવું

  • 1

    (ઇસ્લામી) વિધિ પ્રમાણે મારવું.

  • 2

    (નિમકને) વફાદાર રહેવું.