ગુજરાતી માં હળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હળ1હળ2

હેળ1

સ્ત્રીલિંગ

 • 1

  હેવા; મહાવરો.

 • 2

  હેડ; તોફાની ગાયભેંસના ગળામાં પગ વચ્ચે રહે એમ બંધાતું લાંબું લાકડું.

મૂળ

હળવું ઉપરથી

ગુજરાતી માં હળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હળ1હળ2

હળ2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  જમીન ખેડવાનું ઓજાર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી માં હળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે:

હળ1હળ2

હળ

નપુંસક લિંગ

 • 1

  જમીન ખેડવાનું ઓજાર.

મૂળ

જુઓ હલ