હળ નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હળ નાખવું

  • 1

    (ખેતરને) હળથી ખેડવું.