હવડાં ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હવડાં

ક્રિયાવિશેષણ

  • 1

    હવણાં; હાલમાં; અત્યારે; હમણાં.