ગુજરાતી

માં હવણાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હવણાં1હવણાં2

હવણાં1

અવ્યય

  • 1

    હાલમાં; અત્યારે; હમણાં.

ગુજરાતી

માં હવણાંની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હવણાં1હવણાં2

હવણાં2

અવ્યય

  • 1

    હાલમાં; અત્યારે; હાલ.