હવનમાં હાડકું નાખવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હવનમાં હાડકું નાખવું

  • 1

    શુભમાં અશુભ કરવું; સારા કામમાં દખલ કરવી.