હવાઈ છત્રી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હવાઈ છત્રી

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિમાનમાંથી નીચે આવવાના કામની છત્રી; પૅરેશૂટ'.