હવાઈ ડાક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હવાઈ ડાક

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    વિમાનથી જતી આવતી ટપાલ; 'ઍર-મેલ'.