ગુજરાતી

માં હવાલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હવાલ1હેવાલ2

હવાલ1

પુંલિંગ

  • 1

    અવસ્થા; હાલત.

  • 2

    અહેવાલ.

મૂળ

अ. अह्वाल

ગુજરાતી

માં હવાલની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: હવાલ1હેવાલ2

હેવાલ2

પુંલિંગ

  • 1

    વૃત્તાંત.

મૂળ

જુઓ અહેવાલ