હવાલો આપવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હવાલો આપવો

  • 1

    જામીન થવું.

  • 2

    સોંપવું.