હવાલો નાખવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હવાલો નાખવો

  • 1

    સામસામે રકમ હિસાબના ખાતામાં જમાઉધાર કરવી.