હવા ખાવાનું સ્થળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હવા ખાવાનું સ્થળ

  • 1

    સારી હવાવાળું-આરોગ્યપદ સ્થળ.