હવા છૂટવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હવા છૂટવી

  • 1

    હવાઈ ઊડવી.

  • 2

    ગપ ચાલવી.