હવા થઈ જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હવા થઈ જવું

  • 1

    હવામાં ઊડી જવું.

  • 2

    (ઘોડાએ) પવનવેગે દોડવું.