હવા ભરાવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હવા ભરાવી

  • 1

    (મગજમાં) ઘમંડ વધવો; અભિમાન આવવું.