હવા લેવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હવા લેવી

  • 1

    હવા ખાવી.

  • 2

    કાણાને કારણે હવા ચુસાવી.