હવા લાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

હવા લાગવી

  • 1

    હવા કે ભેજની અસર થવી.

  • 2

    વાતાવરણ વગેરેની અસર થવી.